Expozície v Poprade

images/stories/poster navtvte pm.jpg

 

images/stories/foto/foto3.jpg

 

 

Gánovce - životné prostredie neandertálskeho človeka je jedinou expozíciou na Slovensku, v ktorej má  návštevník možnosť prostredníctvom vystavených exponátov, spoznať neandertálskeho človeka žijúceho v oblasti pod Vysokými Tatrami pred 105 000 rokmi.

 

 

 

 

 

Pravek

 

 

Pravek a včasný stredovek pod Tatrami poskytuje v chronologickom slede najpravdepodobnejší obraz dejinného vývoja tohto regiónu od neskorého paleolitu (pred 10 000 rokmi) až po stredovek.

 

 

 

Poprad v storočiach

 

Poprad v storočiach približuje návštevníkom múzea bohatú históriu mesta Poprad a jeho blízkeho okolia od polovice 13. storočia do začiatku 20. storočia. Okrem historického vývinu a hospodárskeho rozvoja mesta, mapuje i dejiny Uhorského karpatského spolku a Tatranského a Karpatského múzea (dnes Podtatranského múzea).Príroda

 

 

Príroda známa - neznáma

 

prostredníctvom expozície sa návštevníci môžu oboznámiť s prírodou podtatranského regiónu. Pozostáva z troch ucelených častí: neživej prírody, botanickej a zoologickej.

 

 

 

 

ModrotlačVýroba Modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici

Expozícia predstavuje spôsob výroby a využitie modrotlače v odeve i interiéri. Doplnená je aj modrotlačovými formami.

 

 


Ľudové plastiky
sa nachádzajú v parku - záhrade múzea.

Strojový preklad

Kalendár podujatí

loader