Exkurzia / Zámčisko

Zámčisko - archeologická lokalita


Časový harmonogram:

1) Odchod z námestia, alebo po dohode

2) Príchod na Zámčisko (Kvetnica)

3) Odborný výklad - zoznámenie sa s archeologickou lokalitou, praktické vysvetlenie významu lokality  (náročnosť programu je prispôsobená veku žiakov), výstup na vyhliadku - najvyšší bod Kozích chrbtov - 921 m.

Časový harmonogram je možné po dohode s kontaktnou osobou pozmeniť podľa potrieb jednotlivých školských skupín.

Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ a žiaci SŠ

Z organizačných dôvodov je maximálny počet obmedzený do 30 žiakov v skupine.

Termín: máj – jún, september - október

Na exkurziu je potrebné sa objednať minimálne jeden týždeň vopred:

Cena: 2 € / žiak

Cena zahŕňa: odborný výklad na lokalite Zámčisko a vypracovanie pracovných listov k lokalite.

Občerstvenie nie je zahrnuté v cene exkurzie.

Zodpovedný: Mgr. Pavol Minarčák, PhD.

 

Strojový preklad