Gánovce - archeologická lokalita + vysunutá expozícia Podtatranského múzea v Poprade na Obecnom úrade v Gánovciach

images/stories/uputavky/foto_gnovce.jpg


Časový harmonogram:

1) Odchod z autobusovej stanice – Poprad,

2) Príchod autobusu do obce Gánovce

3) Príchod na Obecný úrad Gánovce - vysunutá expozícia a následne na archeologickú lokalitu Gánovce – Hrádok,

4) Odborný výklad - zoznámenie sa s archeologickou lokalitou, praktické vysvetlenie významu lokality  s názornými ukážkami, (náročnosť programu je prispôsobená veku žiakov),

Časový harmonogram je možné po dohode s kontaktnou osobou pozmeniť podľa potrieb jednotlivých školských skupín.

8:15 z Popradu autobus/8:42 OS vlak

11:12 z Gánoviec vlak

Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ a žiaci SŠ

Z organizačných dôvodov je maximálny počet obmedzený do 30 žiakov v skupine.

Termín: máj – jún, september - október

Na exkurziu je potrebné sa objednať minimálne jeden týždeň vopred:

Cena: 2 € / žiak

Cena zahŕňa: odborný výklad na lokalite v Gánovciach, výklad v priestoroch Obecného úradu v Gánovciach, kde je umiestnená vysunutá expozícia a pracovný list.

Doprava a občerstvenie nie sú zahrnuté v cene exkurzie.

Zodpovedný: Mgr. Pavol Minarčák, PhD.

 

Strojový preklad