Informácie: Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4
058 01 Poprad

IČO: 37781171
Bankový účet: 7000519613/8180
tel.č.: 052/772 19 24
e-mail: riaditel@muzeumpp.sk, sekretariat@muzeumpp.sk


Podtatranské múzeum v Poprade
pobočka Spišská Sobota
Sobotské námestie 33
058 01 Poprad-Spišská Sobota

tel.č.: 052/ 772 13 23

 

Strojový preklad