Odborní zamestnanci múzea
# Meno Pozícia Telefón e-mail Fax
1 Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová Kurátorka zbierok histórie a dejín umenia, riaditeľka 052/7721924, 052/7881421, +421905873024 riaditel@muzeumpp.sk
2 Dana Benková Dokumentátorka, sekretariát 052/7721924 sekretariat@muzeumpp.sk
3 Mgr. Matúš Hudák Kurátor zbierok archeológie, archeologický výskum 052/7721924 archeologia@muzeumpp.sk
4 Mgr. Elena Bekešová Kurátorka zbierok etnológie 052/7721924 etnologia@muzeumpp.sk
5 Mgr. Jana Kušniráková Knihovníčka, kultúrno-vzdelávacie podujatia 052/77 21 924 kniznica@muzeumpp.sk
6 Mgr.Pavol Minarčák, PhD Kurátor zbierok numizmatiky 052/7721924 numizmatika@muzeumpp.sk
7 Bc. Mgr. Daniela Mlynárčiková Kurátorka prírodovedných zbierok 052/7721924 priroda@muzeumpp.sk
8 Ing. Ján Reľovský Konzervátor, referent pre verejné obstarávanie a investície 052/7721924 konzervator@muzeumpp.sk
9 Alica Ježíková fotoarchív múzea 052/7721924 fotograf@muzeumpp.sk

Strojový preklad

Kalendár podujatí

loader